XII REDOVNI SABOR UHDDR
2016-12-05

3. prosinca 2016. u Gornjem Stupniku odr綼n je XII Redovni Sabor Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata.

Sjednnica Sabora je sazvana je temeljem Odluke Predsjedni箃va UHDDR i 萳anka 66. i 68. Statuta UHDDR, a za rad, usvajanje izvje规a i dono筫nje odluka Sabor je imao potreban kvorum (70 imenovanih 鑜anova Sabora).

Sjednica Sabora odr綼na je prema slijede鎒m Dnevnom redu:
1. Utvr餴vanje i usvajanje Dnevnog reda;
2. Izbor radnih tijela Sabora:
a) Radno predsjedni箃vo,
b) Povjerenstvo za verifikaciju,
c) Zapisni鑑r,
d) Ovjerovitelji,
3. Izvje规e Povjerenstva za verifikaciju i broju nazo鑞ih 鑜anova Sabora;
4. Usvajanje prijedloga Poslovnika o radu XII Redovnog Sabora UHDDR;
5. Izvje规e o radu tijela UHDDR;
6. Usvajanje financijskih izvje规a i zavr筺og ra鑥na za 2015. godinu;
7. Prihva鎍nje prijedloga plana prihoda i rashoda za 2017. godinu;
8. Zaklju鑞ica,

Svoj rad Sabor je zavr筰o u 15:00 sati, a sve izvje规a, kao i Plan prihoda i rashoda za 2017-tu godinu donesene su ve鎖nom glasova. (dd)  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru鑚u unapre餰nja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri緀vci 23.6., Ka箃ela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno筴olskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me饀 djecom kojoj je zajedni鑛a stvarnost da su njihove majke i o鑕vi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj 緄ve. Na susretima 鎒 upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono 箃o su njihovi roditelji stvorili ali i nau鑙ti cijeniti i po箃ivati jedni druge kroz upoznavanje i dru緀nje. Ovi susreti odr綼vaju se tradicionalno, a 緀lja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje鎍j za stvaranje i za pozitivne ciljeve u 緄votu te im poma緐 iza鎖 na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni 鑙njenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2019.