IZBORNA SKUPSTINA GO UHDDR GRADA BELI┢A
2018-04-09

U nedjelju, 8. travnja u prostorijama Doma umirovljenika odr綼na je redovna izvje箃ajna i izborna Skup箃ina Gradskog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Beli规a.

U proteklom periodu Udruga je provodila 鑙tav niz aktivnosti. Od odr綼vanja do posjeta brojnih memorijalnih turnirima prijateljskih udruga. Udruga je sudjelovala i na prigodnim komemoracijama za poginule u Domovinskom ratu, a tako餰r su obilje綼vani svi zna鑑jni datumi iz Domovinskog rata. 萳anovi udruge poha餫li su razne seminare i edukacije va緉e za rad Udruge. Suradnja s brojnim udrugama manifestirala se i kroz druge vidove suradnje, a posebno kroz osiguranje brojnih sportskih i drugih manifestacija. Posebno je zanimljivo da je krug prijateljskih udruga pro筰ren na 筰re podru鑚e, a ne samo Valpov箃inu. Tako su predstavnici udruga posjetili i uspostavili suradnju s udrugama iz Osijeka, 衋kova, Slavonskog Broda, Po緀ge, Bjelovara...
Svake godine aktivnost Udruge kretala je odlaskom na svetu Misu i dru緀nje s na筰m duhovnikom i po鑑snim 鑜anom Udruge fra Marinom Matan鑙鎒m, koji je pro筶e godine upu鎒n na slu緀nje u drugu 緐pu, te smo dobili novog duhovnika, fra Daria Micana. Tako je odli鑞a suradnja s beli规anskim franjevcima i Crkvom i dalje nastavljena.
Pisani su projekti i uredno provo餰ne projektne aktivnosti, a iz izvje规a predsjednika i izvje规a Nadzornog odbora vidljivo je da je Udruga racionalno raspolagala financijskim sredstvima i u skladu s odobrenim projektima. U proteklom periodu nabavljeno je novo ra鑥nalo, pisa sa skenerom, pokretni razglas s microfonima, uredska stolica, oprema za sportsku ekipu, nova zastava i banner, te je obnovljena rasvjeta u prostorijama. Svi 鑜anovi Udruge dobili su majice, jaknu, kalendare, olovke i zastavice.
Ispred Sredi筺jice Skup箃ini se obratio Darko Na, dopredsjednik Sredi筺jice i predsjednik 甈 UHDDR-a Osje鑛o-baranjske 緐panije, te ujedno i 鑜an na筫g Odbora kao predstavnik osniva鑑. Pohvalio je rad i aktivnosti Udruge. Tako餰r se skupu obratio i zamjenik gradona鑕lnika grada Beli规a, Domagoj Var緄. Pozdravio je sve u svoje i u ime gradona鑕lnika Dinka Buri鎍. Rekao je da u gradu s osobitom pa緉jom prate rad Udruge.
Nakon izvje箃ajnog dijela usljedili su izbori. Za predsjednika Udruge povjerenje za jo jedan mandat dobio je dosada筺ji predsjednik Zlatko Roga. Jasenko Kardum izabran je za tajnika. Dopredsjednici 鎒 i nadalje biti Mario Pavlovi i Stjepan Brezovec, rizni鑑r Matajs Flajc, a Zdenko Kruli povjerenik za vjerske odnose i duhovnost. Novi predsjednik Nadzornog odbora je Josip Vu鑕ti.
Predsjednik Zlatko Roga zahvalio je Skup箃ini i 鑜anovima na ukazanom povjerenju. Sa naju緄m krugom suradnika, ali i sa svim 鑜anovima radit 鎒 na provedbi svih dosada筺jih aktivnosti, ali i pro筰renju i pronala緀nju novih suradnika.
Predsjednik se zahvalio lokalnim medijima na pra鎒nju na筰h aktivnosti: Gradski radio Beli规e, Hrvatski radio Valpov箃ina, portal Valpov箃ina info, portal grada Beli规a i Beli规anski list. Tako餰r je uputio rije鑙 zahvale sponzorima i donatorima: Santaj Plastika, op鎖na Petrijevci, grad Valpovo, Osje鑛o-baranjska 緐panija, Ministarstvo branitelja. Posebna zahvala upu鎒na je gradu Beli规u kao najve鎒m partneru i suradniku, te gradona鑕lniku Dinku Buri鎢, koji je i sam dragovoljac Domovinskog rata.
Pod to鑛om razno 鑜anovi su upoznati s nedavno odr綼nom Skup箃inom 畊panijske podru緉ice UHDDR-a Osje鑛o-baranjske 緐panije. Skup箃ina je odr綼na 5. travnja u Osijeku. Na predsjednik Zlatko Roga izabran je za dopredsjednika 畊panijske podru緉ice, Mario Pavlovi je 鑜an Odbora 甈, Josip Vu鑕ti je 鑜an Nadzornog odbora, a Milan Belcar je u povjerenstvu za gospodarstvo. Ovo je tako餰r veliki pokazatelj rada i aktivnosti na筫 Udruge.

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru鑚u unapre餰nja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri緀vci 23.6., Ka箃ela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno筴olskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me饀 djecom kojoj je zajedni鑛a stvarnost da su njihove majke i o鑕vi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj 緄ve. Na susretima 鎒 upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono 箃o su njihovi roditelji stvorili ali i nau鑙ti cijeniti i po箃ivati jedni druge kroz upoznavanje i dru緀nje. Ovi susreti odr綼vaju se tradicionalno, a 緀lja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje鎍j za stvaranje i za pozitivne ciljeve u 緄votu te im poma緐 iza鎖 na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni 鑙njenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2019.