">
Rezultati istra?ivanja potreba i kvalitete ?ivljenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te ?lanova njihovih obitelji
2018-10-16

15. listopada 2018. godine u hotelu Westin predstavljeni su rezultati istra?ivanja potreba i kvalitete ?ivljenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te ?lanova njihovih obitelji. To je prvo sveobuhvatno znanstveno istra?ivanje koje se bavi braniteljskom populacijom.

Provedba znanstveno-istra?iva?kog projekta o potrebama i kvaliteti ?ivljenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te ?lanova njihovih obitelji jedna je od aktivnosti unutar EU projekta "Program psihosocijalnog osna?ivanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata - Faza 1".

Znanstveno istra?ivanje je proveo Institut dru?tvenih znanosti Ivo Pilar na uzorku od 5000 ispitanika, u razdoblju od studenog 2017. godine do kolovoza 2018. godine.

Projektni tim ?inilo je 14 znanstvenika, a rezultate istra?ivanja su predstavili: prof. dr. sc. Vlado ?aki?, ravnatelj Instituta dru?tvenih znanosti Ivo Pilar; prof. dr. sc. Goran Milas, voditelj projekta i prof. dr. sc. Marijana Bra?, prim. dr. med, suradnica na projektu.

Javnom predstavljanju rezultata nazo?ili su i predstavnici Udruge.

Objavila: I.?.P.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.