">
MEMORIJAL "KRISTIJAN SINIŠA ŽEPEK"
2021-12-07

Pod pokroviteljstvom Ureda za branitelje Grada Zagreba održan je memorijal "Kristijan Siniša Žepek"

Ciljevi projekta su angažirati hrvatske branitelje, njihove obitelji i mlade na memorijalni mimohod planinarskom stazom na kojem će se uz obilježavanje sjećanja na život poginulog hrvatskog branitelja Kristijana Sinišu Žepeka mladi educirati o životu u prirodi i s prirodom te steći znanja vezana uz orijentaciju, izgradnju logora, pripremu hrane u prirodi na ekološki prihvatljiv način.
Projekt se izvodi u prirodi, na otvorenom gdje branitelji mogu prenijeti znanja i iskustva na mlade koji će steći osnovna znanja o boravku u prirodi i na taj ih način odvojiti od interneta, televizije i virtualnog svijeta.
Rezultat projekta je usvajanje novih znanja i vještina koje će branitelji prenijeti mladima na zanimljiv i zabavan način.
Korisnici projekta su hrvatski branitelji i mladi od 14-25 godina.
Projekt se održao na širem području Grada Zagreba.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2023.