">
BAZA znanja

U razvojnu suradnju u podruju centara znanja za društveni razvoj Nacionalna zaklada ukljuuje organizacije civilnoga društva s kojima je suraivala i/ili pružala im financijsku podršku tijekom protekloga jednog ili dva etverogodišnja razdoblja djelovanja Nacionalne zaklade, a koje su kroz razne oblike vrednovanja dokazale kvalitetu i profiliranost svog djelovanja kroz institucionalni, organizacijski i programski razvoj, visoku razinu umreženosti u svom podruju djelovanja i/ili ukljuivanja volontera i graana/graanki u svoje djelovanje, strunost kroz provedena istraživanja te kvalitetne modele prijenosa znanja u Republici Hrvatskoj i kroz meunarodnu razvojnu pomo. Nacionalna zaklada može ovaj oblik podrške u prvom razdoblju provoditi i kroz pilot-programe s manjim brojem ukljuenih organizacija kako bi kvalitetno pripremila daljnje provoenje razvojne suradnje u ovom podruju.

Nacionalna zaklada postupak odabira organizacija koje zadovoljavaju opisane uvjete provodi putem pozivnog natjeaja za uspostavu razvojne suradnje u podruju centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj.

Centri znanja za društveni razvoj djeluju kao svojevrsne think-do-tank organizacije koje e provoditi sljedee aktivnosti:

 • istraživanja i analize javnih politika iz podruja djelovanja,
 • prijenos specifinih znanja u Republici Hrvatskoj i u zemljama jugoistone Europe,
 • razvoj društvenih potencijala te
 • zagovaranja pozitivnih društvenih promjena.

Nacionalna zaklada e kontinuirano pratiti razvoj potencijala i mogunosti svih organizacija civilnoga društva korisnica njenih višegodišnjih oblika podrške te kada se za to steknu uvjeti ukljuivati ih u program centara znanja za društveni razvoj temeljem prethodno provedenoga javnog postupka odabira

Program centara znanja ugovara se na najmanje tri (3), a najviše pet (5) godina s mogunošu produženja razvojne suradnje u ovom podruju nakon provedenoga temeljnog vrednovanja utjecaja ukljuenih organizacija na društveni razvoj Republike Hrvatske.

Organizacije koje sa Nacionalnom zakladom zakljue sporazume o razvojnoj suradnji u podruju centara znanja za društveni razvoj ne mogu ostvariti pravo na bilo koju drugu vrstu financijske podrške Nacionalne zaklade.

Ukoliko imate ikakva pitanja moete nam se obratiti na e-mail znanje@uhddr.hr ili na tel/fax 01 6195 300.

___________________________________________________________________________________

 • Okrugli stol MHB o mirovinskom sustavu i mirovinama hrvatskih branitelja
 • 09. 10 2019. odran je okrugli stol u prostorijama Ministarstva hrvatskih branitelja o mirovinskom sustavu i mirovinama hrvatskih branitelja reguliranim posebnim propisima na kojem su, uz Ministra Tomu Medveda i elnike Ministarstva, sudjelovali predstavnici nadlenih tijela i institucija te udruga iz Domovinskog rata, pa je tako sudjelovao i Predsjednik UHDDR g. Ante Martinac.

 • Radni sastanak MHB
 • 11.02.2020. odran je radni sastanak koji je imao za cilj kroz prezentaciju rada svih ustrojstvenih cjelina informirati udruge o najvanijim podrujima rada i projektima u ijoj realizaciji i same udruge sudjeluju.

 • Boranka
 • Boranku je kao najveu i najnagraivaniju volontersku aktivnost odranu ikad u RH, pokrenuo Savez izviaa Hrvatske u suradnji s Hrvatskim umama i Gorskom slubom spaavanja i partnerima kao akciju volonterskog poumljavanja opoarenih podruja Dalmacije nazvanu Boranka. Kao partner na ovom opsenom projektu je sudjelovala i naa udruga u osmiljavanju, a i u provedbi na podrujima oko Splita i Zadra.

 • Pohod Papi
 • Sedmorica novogradikih branitelja iz Gradskog ogranka UHDDR grada Nove Gradike zakoraila su na 900 kilometara dug put prema Vatikanu. Hodoae zahvalnosti bilo je pokorniki hod za poginule, nestale, ranjene hrvatske branitelje, za zajednitvo branitelja, za zajednitvo domovine Hrvatske i Zahvala Svetom Ocu papi Ivanu Pavlu II i Svetoj Stolici za sve to su uinili za Hrvatsku.

 • Dokumentarni film Milijun koraka
 • Hodoae zahvalnosti kojega je organizirao Gradski ogranak UHDDR Nova Gradika u korizmi 2017. godine iznjedrio je i dokumentarni film Milijun koraka autora Alena Kocia-Koca. Film govori o istinskom domoljubnom i ljudskom pothvatu osmorice hrvatskih branitelja koji su krenuli put Vatikana.

 • Dokumentarni film Bura due
 • Dokumentarni film o hrvatskim braniteljima, njihovom ivotnom, ratnom i duhovnom putu, o ratnim veteranima koji su vjerom u Isusa Krista, unato osobnim tekoama, ranjavanjima ili gubicima voljenih, nali razlog za ivot i othrvali se depresiji i ovisnostima.

 • Dokumentarni film 3069
 • Dokumentarni film Jakova Sedlara predstavlja svjedoanstvo roditelja, supruga, djece i prijatelja ratnika koji su iz razoarenja digli ruku na sebe. Brojka u naslovu filma ukazuje na broj branitelja koji su poinili suicid.

 • Najava Filmskog festivala
 • 25. do 29. svibnja 2020. odran je Festival domoljubnog filma Gordan Lederer u Zagrebu, KIC, na kojem e se okupiti autori domoljubnih filmova na jednom mjestu. Festival koji e postati tradicija iznijet e neispriane prie o jedinoj nam Hrvatskoj i njezinim junacima.

 • Pisanje projekta
 • 18.10.2019. odrana je edukacija koja je nudila upute o mrenim stranicama objavljivanja javnih natjeaja, stratekim ciljevima i dokumentima, operativnim programima kako bi se nali kljuni prioriteti i napravile usporedbe sa ciljevima vlastitog projekta. Sudionike se nastojalo upoznati s baznim elementima koncepta projektne ideje - ciljevi, analiza problema koji se ele rijeiti projektom, ciljane skupine, mjerljivost rezultata. Razvoj logike matrice: razvoj aktivnosti, rezultata i ciljeva, pokazatelja ostvarenje rezultata i ciljeva. Razrada trokova projekta te odrivost projekta nakon realizacije, evaluacija uspjeha projekta.

  Kontaktirajte nas:


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


  SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
  Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

  Kratki opis:
  Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
  Slavenskog 9
  10110 Zagreb
  tel: 01/6195 303
  fax: 01/6195 302
  OIB: 31232012833
  žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

  Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2021.