Povijest UHDDR

Poetkom demokratskih promjena 1990. godine i raspada bive drave hrvatski narod odluio je ivjeti u svojoj dravi, meutim srpska manjina potpomognuta s JNA organizirano je podigla pobunu protiv demokratski izabrane vlasti u Republici Hrvatskoj okupirajui hrvatske teritorije teritorije s namjerom prikljuenja ostacima Jugoslavije i stvaranju velike Srbije. hrvatski narod, iako nenaoruan, kao nikad do tada, slono je odluio braniti svoju domovinu. Tako su nastale prve dragovoljake postrojbe koje su djelovale samostalno ili kao priuvni sastav hrvatske policije. Eskalacijom sukoba sve je vie bilo ranjenih i poginulih hrvatskih branitelja, a drava je bila suoena s ratnim razaranjima, okupiranim teritorijima, prognanicima, izbjeglicama i unitenom poljoprivrednom i industrijskom proizvodnjom. Poetkom 1992. godine napredovanje agresora je zaustavljeno ali je 30% hrvatskog teritorija ostao pod okupacijom.

Na inicijativu uskog kruga ljudi ukljuenih u same poetke obrane Republike Hrvatske stvorena je ideja o osnivanju udruge koja bi okupljala hrvatske branitelje, a ija bi zadaa bila sagledavanje problema s kojima se susreu hrvatski branitelji u nastalim okolnostima te sistematsko rjeavanje tih problema.

Tako je nastala prva udruga koja okuplja sudionike Domovinskog rata u Hrvatskoj, Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, a osnovana je na Osnivakom saboru odranom 09. sijenja 1993. godine u Zagrebu sa slijedeim ciljevima i zadacima:

 • Reguliranje statusa dragovoljca Domovinskog rata
 • Zatita i zakonsko reguliranje socijalne i pravne zatite svih lanova udruge
 • Sudjelovanje u radu dravne Komisije za pronalaenje i kanjavanje ratnih zloinaca te ratnih profitera i dezertera
 • Konano oslobaanje svih okupiranih podruja Republike Hrvatske
 • Uvrivanje i obrana Republike Hrvatske branei ustavnost i zakonitost
 • Prijedlog za unapreenje u asnike i doasnike lanova udruge prema zaslugama
 • Osiguranje uvjeta reprofesionalizacije i prikladnog zapoljavanja lanova
 • Zastupljenost lanova u dravnim institucijama
 • Osiguravanje uvjeta za aktivno sudjelovanje u svim oblicima drutvenog i politikog ivota
 • Promicanje tjelesne kulture (port i rekreacija) radi unapreivanja ope sposobnosti lanova
 • Pruanje strune i druge pomoi pojedincima unutar Udruge

Ovi ciljevi i danas su temelj djelovanja UHDDR.

Na III Saboru UHDDR, odranom u Zagrebu 07. svibnja 1995. godine, za predsjednika Udruge izabran je in. Tomislav Merep. Tada je usvojen i Statut Udruge kojim je reguliran ustroj na teritorijalnom principu od temeljnog ogranka do Sredinjice Udruge. Na Saboru je bilo nazono pet tisua izaslanika iz cijele drave te brojni uzvanici iz politikog, kulturnog, politikog i vjerskog ivota te predstavnici iz dijaspore. III Sabor i odluke donesene na njemu prekretnica su u radu Udruge jer od tada se poinju osnivati ogranci i podrunice u cijeloj domovini tako da sada udruga broji 239 ogranaka i podrunica. Donesena je i Odluka o tri vrste iskaznica lanova UHDDR.

Zlatna iskaznica izdaje se aktivnim sudionicima obrane suvereniteta Republike Hrvatske odnosno sudionicima obrane 1990. i 1991. godine, trojkama, lanovima HDPZ, prvim hrvatskim redarstvenicima, roditeljima i suprugama poginulih branitelja, pripadnicima saniteta na ratitu te sveenicima, uiteljima umjetnicima i novinarima koji su u to vrijeme bili na ratitima.

Srebrna iskaznica izdaje se pripadnicima kriznih i drugih tabova koji su organizirali logistiku i potporu kao i osobama koje su promicale istinu o Domovinskom ratu u svijetu.

Bronana iskaznica izdaje se donatorima, podupirateljima, simpatizerima, sudionicima u Narodnoj i Civilnoj zatiti.

Prema podacima upanijskih podrunica UHDDR o evidenciji lanstva na podruju Republike Hrvatske, UHDDR ima ukupno 302.176 lanova od kojih je 36.062 sa zlatnom iskaznicom, 21.712 sa srebrnom iskaznicom i 244.402 lana sa bronanom iskaznicom.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je udruga Sustavne podrške braniteljskih udruga s području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2024.