Slijednici steevina hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata

U Sekciju se ulanjuju poasni i pridrueni lanovi UHDDR-a, koji njeguju steevine Domovinskog rata, te koji svojim radom ele pomoi ouvanju steevina Domovinskog rata i lanovima UHDDR-a u njihovom radu, a sami zbog godina ili odreenih drugih okolnosti nisu mogli biti dragovoljci Domovinskog rata.

U Sekciju se mogu ulaniti i maloljetni lanovi uz pristanak roditelja ili staratelja.

Sekcija ima za cilj:

 • promicanje i zatita steevina Domovinskog rata,
 • razvijanje i promicanje obiteljskih vrednota meu lanovima UHDDR-a i Sekcije,
 • promicanje tjelesne i duhovne dimenzije lanova UHDDR-a i Sekcije.

U skladu s ciljevima Sekcija provodi sljedee aktivnosti i djelatnosti:

 • organizira predavanja, seminare na temu Domovinskog rata i ouvanja njegovih steevina,
 • obiljeava znaajne datume i Spomen obiljeja Domovinskog rata,
 • organizira portske, kulturne i zabavne aktivnosti,
 • izvjeuje javnost o svojim aktivnostima putem medija i izdavanjem vlastitih biltena i Web stranice
 • promie istinu o Domovinskom ratu,
 • ekologija i zatita okolia te edukacija lanova,
 • potie i promie volonterstvo
 • surauje s nevladinim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
 • prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoi,
 • organizira duhovnu obnovu.

lanom Sekcije moe postati svaki punoljetni, poslovno sposoban graanin RH, ili maloljetni lan (uz odobrenje roditelja) koji potpie pristupnicu Sekciji.

Pristupnica (osobni karton) sadri:

 • znak i puni naziv Sekcije, te naziv Ogranka UHDDR-a u kojemu sekcija djeluje,
 • fotografiju (zalijepljenu u desni gornji ugao) lana,
 • puno ime i prezime,
 • OIB i datum roenja, te puna adresa i kontakt broj telefona, e-mail.
 • Ime i prezime, te svojstvo srodnika, ukoliko ga ima, lana UHDDR-a, s mjestom za potpis. Ujedno se ovo uzima kao preporuka,
 • mjesto i datum pristupanja, te broj lana u evidenciji lanstva Sekcije. Oboje odreuje ogranak UHDDR-a,
 • potpis i peat predsjednika Ogranka.

e-mail: slijednici@uhddr.hr


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je udruga Sustavne podrške braniteljskih udruga s području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2024.