">
Besplatno lijeenje hrvatskih branitelja u Naftalanu
2020-03-04

Zagrebaka upanija poziva sve hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i udovice smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dobrovoljne vatrogasce i osobe oboljele od psorijaze na besplatnu medicinsku rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici Naftalan u Ivani Gradu.

Usluga obuhvaa medicinsku rehabilitaciju u trajanju 10 dana, te lijeenje psorijaze u trajanju 14 dana.

Pravo na lijeenje imaju stanovnici Zagrebake upanije, pod slijedeim uvjetima:
•da je njihovo prebivalite na podruju Zagrebake upanije,
•da posjeduju odgovarajuu medicinsku dokumentaciju (miljenje i nalaz doktora specijalista o potrebi bolnikog lijeenja).

Zahtjev se podnosi Specijalnoj bolnici Naftalan koji se nalazi na sljedeoj poveznici

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/ustrojstvo/upravni-odjel-za-zdravstvo-socijalnu-skrb-i-hrvatske-branitelje/lijecenje-u-naftalanu-na-teret-proracuna-zagrebacke-zupanije/

Zahtjevi se zaprimaju do iskoritenja sredstava u Proraunu Zagrebake upanije.

Objavili: I..P., D.D.

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2022.