Sekcija UHDDR-za ekologiju provedeni projekti Grada Zagreba u 2022. godini
2022-12-31

U 2022. godini nastavljena je uspješna dugogodišnja suradnja sa Gradom Zagrebom kroz potpore aktivnosti Sekcije za ekologiju Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Održana su dva projekta, jedan s naglaskom na zdrav i kvalitetan način života, te drugi s naglaskom na osnaživanje veza između obitelji hrvatskih branitelja. Projekti su održani s partnerskom organizacijom OI Javor i Središnjicom UHDDR koji su pripremali adekvatan sadržaj za projekt i sudjelovali u animaciji korisnika.

Dragovoljci aktivno uključeni u život zajednice

Održane su rekreativne radionice sa ciljem poticanja zdravih navika i kvalitetnog korištenja slobodnog vremena. Teme radionica održanih u sklopu projekta bile su povezane s ciljevima projekta. Teme radionica: „Pokreni se“ i „ Što je zdrava prehrana“ osim edukativnog dijela korisnici projekta sudjelovali su u rekreativnim radionicama elektronskog pikada, stolnog nogometa, viseće kuglane…). Na projektu sudjelovalo je 68 korisnika iz braniteljske populacije (branitelji i članovi obitelji branitelja).


Susreti djece i branitelja za novo doba

Susreti djece i branitelja za novo doba projekt je konceptualno zamišljen i proveden kao projekt koji će osnažiti socijalne veze između branitelja i članova obitelji hrvatskih branitelja. Malo je projekata koji osiguravaju potporu kvalitetnom razvoju obitelji, u slučaju našeg projekta, potporu cijele obitelji. Rješavanje bilo kojeg osobnog problema najjednostavnije i najučinkovitije je kroz obitelj. Zato su i aktivnosti usmjerene na sve članove obitelji, odnosno, za svakog ponešto. Projekt je dao naglasak na razvoj djece, a i mladih, pa su se aktivnosti usmjerile shodno tome. Tematske radionice bile su usmjerene na glazbenu, likovnu i edukaciju, zatim o snalaženju u prirodi, računalskom opismenjavanju i sl. Na projektu je sudjelovao 71 korisnik iz populacije hrvatskih branitelja i njihovih obitelji.

S.G/D.D.


 Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je udruga Sustavne podrške braniteljskih udruga s području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2024.