Održana je 14, 15, 16 Edukacija Sustavnih podrški u organizaciji Nacionalne Zaklade za razvoj civilnoga društva.
2023-11-17

U tjednu od 13.-19. studenog 2023. sudjelovali smo u 14,15 i 16 edukaciji u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u sklopu prijelaznoga razdoblja Sustavnih podrški

Prva ovotjedna radionica održana on- line je dana 13. studenoga u 13:00 sati. Tema edukacije bila je "„Provedba aktivnosti projekta“

Druga ovotjedna radionica održana je on line 15. studenoga. Tema edukacije bil je “Postuci javne nabave (NOJN).

Treća edukacija u ovome tjednu odnosila se na temu "Prihvatljive aktivnosti". Početak radionice je u 12:30 sati 16.11.2023.

S.G./D.D.


 Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je udruga Sustavne podrške braniteljskih udruga s području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2024.