Program

SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.

Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Cilj:

Cilj susreta je da odgajamo djecu tako da zavole Domovinu upoznavanjem njezinih ljepota, znamenitosti, jedinstvenosti i osebujnosti, ali da shvate kako je sve to njihovo blago koje mogu dopunjavati stvarala?tvom svojih ruku i uma, i da su u svakom slu?aju obvezatni to ?uvati i sa?uvano predati u naslje?e potomcima. Svaki je nara?taj prolazni posjednik domovine koja je jedina vje?na mati svim nara?tajima.

Datum odravanja:
2012-06-19

Mjesto:
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6.

Sudionici:
Regija 1., Sveta Nedelja 19.6.
- Zagreba?ka ?upanija
- Grad Zagreb
- Krapinsko-zagorska ?upanija
- Karlova?ka ?upanija
- Primorsko-goranska ?upanija
- Istarska ?upanija

Regija 2., Donji Miholjac 21.6.
- Osje?ko-baranjska ?upanija
- Brodsko-posavska ?upanija
- Po?e?ko-slavonska ?upanija
- Vukovarsko-srijemska ?upanija
- Viroviti?ko-podravska ?upanija

Regija3., Kri?evci, 23.6.
- Me?imurska ?upanija
- Vara?dinska ?upanija
- Koprivni?ko-kri?eva?ka ?upanija
- Bjelovarsko-bilogorska ?upanija
- Sisa?ko-moslava?ka ?upanija

Regija 4., Ka?tela, 25.6.
- Splitsko-dalmatinska ?upanija
- Dubrova?ko-neretvanska ?upanija
- ?ibensko-kninska ?upanija
- Zadarska ?upanija
- Li?ko-senjska ?upanija

Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Pokrovitelji:
?AZMATRANS NOVA d.o.o. -
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske -
Gradsko poglavarstvo grada Donji Miholjac -
Ministarstvo branitelja -

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je udruga Sustavne podrške braniteljskih udruga s području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2024.