">
O Nama

OPĆE ODREDBE

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je nestranačka, dragovoljna nevladina organizacija koja okuplja hrvatske dragovoljce Domovinskog rata čiji su ciljevi i djelatnosti:

 • Zalaganje za provedbu pravne i socijalne zaštite članova Udruge
 • Briga o reprofesionalizaciji i zapošljavanju prikladno stručnoj spremi, zdravstvenom stanju i tjelesnim predispozicijama članova Udruge
 • Promicanje tjelesne kulture radi unapređivanja opće sposobnosti članova Udruge
 • Osiguranje aktivnog sudjelovanja Udruge, kao i članova Udruge u svim oblicima društvenog života u Republici Hrvatskoj
 • Podrška državnim organima u obrani teritorijalne cjelovitosti i neovisnosti međunarodno priznatog teritorija Republike Hrvatske
 • Podrška državnim organima protiv kriminala, ratnih profitera i dezertera
 • Dragovoljno sudjelovanje u gospodarskom preporodu i obnovi Republike Hrvatske, razmjerno učinku pri stvaranju slobodne i nezavisne hrvatske države
 • Pružanje stručne i druge pomoći članovima Udruge, posebice obiteljima poginulih i umrlih dragovoljaca uključujući po mogućnosti novčanu pomoć i svaku drugu gospodarsku pomoć
 • Surađuje u zemlji sa srodnim udrugama Domovinskog rata
 • Surađuje sa srodnim udrugama u inozemstvu u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske ako to nije u suprotnosti s pravnim poretkom inozemne države
 • Promicanje gospodarske djelatnosti članova i Udruge u skladu sa pozitivnim propisima Republike hrvatske, a poglavito Zakona o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Izdavačka djelatnost

Himna Udruge je arija iz opere "Nikola Šubić Zrinski", Ivana Zajca "U boj, u boj!".
Rad Udruge i njenih tijela je javan što se osigurava pravodobnim obavještavanjem članova i putem sredstava javnog priopćavanja kao i periodičnim publikacijama, biltenima, plakatima i sl. sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.
Udruga djeluje na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje je Predsjednik Udruge.

ČLANSTVO UDRUGE

U članstvo Udruge mogu biti primljeni svi oni koji su dragovoljno pristupili oružanim snagama ili formacijama, bez ikakvog pojedinačnog poziva od strane državnih organa te se u oružanim snagama ili formacijama borili za obranu hrvatskog naroda i Republike Hrvatske od agresora.
Članovi Udruge mogu postati i građani koji su materijalno ili naročitom pozadinskom pomoći u oružju ili za rat neophodnim sredstvima, koristeći svoju stručnost ili imetak omogućavali da naoružani dragovoljci obave svoje ratne zadatke.
Prijem u članstvo odobrava Verifikacijska komisija na temelju ispunjene pristupnice i priloženim potvrdama o pripadnosti. Kandidat koji se želi učlaniti u Udrugu uz pristupnicu prilaže i dvije fotografije.
član Udruge pripada temeljnoj organizaciji prema svom prebivalištu ili stalnom boravku. U slučaju preseljenja člana, taj član dužan se odjaviti u temeljnoj organizaciji te se prijaviti u temeljnu organizaciju koja djeluje na području novog mjesta prebivališta.
Član Udruge ne može biti član niti jedne druge udruge po osnovi sudjelovanja u domovinskom ratu.

IMOVINA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Udruga je neprofitna organizacija i njena sredstva služe isključivo ostvarivanju njenih programskih ciljeva i djelatnosti.
Imovinu Udruge čine prihodi koje Udruga ostvaruje od:

 • Članarine
 • Donacije i sponzorstva
 • Sredstva dobivena od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge
 • Sredstva ostvarena organiziranjem seminara i predavanja te od izdavačke djelatnosti, sukladno Zakonu

U slučaju prestanka rada Udruge, njena imovina pripada Republici Hrvatskoj.

PLAN I PROGRAM RADA UDRUGE

Plan i program rada Udruge predviđa slijedeće aktivnosti za naredni period:

 • Konvencija UHDDR
 • VIII tradicionalni malonogometni turnir
 • Obilježavanje blagdana, obljetnica i siječanja
 • Tematski okrugli stolovi i tribine
 • Promicanje istine o Domovinskom ratu
 • Državno sportsko natjecanje dragovoljaca
 • Postavljanje spomen ploča
 • Osnivanje ribolovnog saveza branitelja
 • Izrada monografije "Istra u Domovinskom ratu"
 • Izrada monografije "Istina o Vukovaru"
 • Manifestacija "Susret prijatelja 2002." u Bjelovaru
 • Završetak boćarskog doma u Tounju
 • Međunarodni memorijalni turnir u boćanju "Mate Šavar"
 • Organizacija kulturne manifestacije "Galovićeve jeseni" u Koprivnici
 • Projekt "Privrednik u miru"
 • Projekt portala za hrvatske branitelje

Osim ovih aktivnosti nastojati će se provesti i redovne aktivnosti kao što su humanitarna djelatnost, posmrtna pripomoć, pravna pomoć, pomoć prilikom zapošljavanja i samozapošljavanje, dobrovoljno davanje krvi, posjete članovima na liječenju u zdravstvenim ustanovama, posjete članovima u zatvorima.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podruďż˝ju unapreďż˝enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Križevci 23.6., Kaštela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se već jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovnoškolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata među djecom kojoj je zajednička stvarnost da su njihove majke i očevi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj žive. Na susretima će upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono što su njihovi roditelji stvorili ali i naučiti cijeniti i poštivati jedni druge kroz upoznavanje i druženje. Ovi susreti održavaju se tradicionalno, a želja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osjećaj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u životu te im pomažu izaći na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni činjenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.