">
Slijednici stećevina hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata

U Sekciju se učlanjuju počasni i pridruženi članovi UHDDR-a, koji njeguju stečevine Domovinskog rata, te koji svojim radom žele pomoći očuvanju stečevina Domovinskog rata i članovima UHDDR-a u njihovom radu, a sami zbog godina ili određenih drugih okolnosti nisu mogli biti dragovoljci Domovinskog rata.

U Sekciju se mogu učlaniti i maloljetni članovi uz pristanak roditelja ili staratelja.

Sekcija ima za cilj:

 • promicanje i zaštita stečevina Domovinskog rata,
 • razvijanje i promicanje obiteljskih vrednota među članovima UHDDR-a i Sekcije,
 • promicanje tjelesne i duhovne dimenzije članova UHDDR-a i Sekcije.

U skladu s ciljevima Sekcija provodi sljedeće aktivnosti i djelatnosti:

 • organizira predavanja, seminare na temu Domovinskog rata i očuvanja njegovih stečevina,
 • obilježava značajne datume i Spomen obilježja Domovinskog rata,
 • organizira športske, kulturne i zabavne aktivnosti,
 • izvješćuje javnost o svojim aktivnostima putem medija i izdavanjem vlastitih biltena i Web stranice
 • promiče istinu o Domovinskom ratu,
 • ekologija i zaštita okoliša te edukacija članova,
 • potiče i promiče volonterstvo
 • surađuje s nevladinim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
 • prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći,
 • organizira duhovnu obnovu.

Članom Sekcije može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban građanin RH, ili maloljetni član (uz odobrenje roditelja) koji potpiše pristupnicu Sekciji.

Pristupnica (osobni karton) sadrži:

 • znak i puni naziv Sekcije, te naziv Ogranka UHDDR-a u kojemu sekcija djeluje,
 • fotografiju (zalijepljenu u desni gornji ugao) člana,
 • puno ime i prezime,
 • OIB i datum rođenja, te puna adresa i kontakt broj telefona, e-mail.
 • Ime i prezime, te svojstvo srodnika, ukoliko ga ima, člana UHDDR-a, s mjestom za potpis. Ujedno se ovo uzima kao preporuka,
 • mjesto i datum pristupanja, te broj člana u evidenciji članstva Sekcije. Oboje određuje ogranak UHDDR-a,
 • potpis i pečat predsjednika Ogranka.

e-mail: slijednici@uhddr.hr


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podruďż˝ju unapreďż˝enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Križevci 23.6., Kaštela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se već jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovnoškolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata među djecom kojoj je zajednička stvarnost da su njihove majke i očevi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj žive. Na susretima će upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono što su njihovi roditelji stvorili ali i naučiti cijeniti i poštivati jedni druge kroz upoznavanje i druženje. Ovi susreti održavaju se tradicionalno, a želja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osjećaj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u životu te im pomažu izaći na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni činjenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.