">

Festival domoljubnog filma GORDAN LEDERER

25. - 29. svibnja 2020. KIC, Preradovićeva 5, Zagreb


2020-05-01
25. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak

Na današnji dan obilježavamo 25. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Bljesak.

Pozivamo sve članove da prigodno obilježavanje prate iz svog doma, u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije.


2020-04-23
Reagiranje na izjavu Zorana Milanovića od 22.04.2020.

U ovo doba kada nas je ponovno okupila nevolja prouzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 i razornim potresom u Zagrebu, zgrozila nas je nepromišljena, uvrjedljiva i zlonamjerna izjava Zorana Milanovića koji obnaša dužnost Predsjednika države u čijoj su obrani od srbočetničke agresije živote izgubili pripadnici HOS-a Mario Huis, Dino Simić, Zlatko Klasić, Ivan Bebić, Miroslav Martinovski, Miro Petrin, Davor Milaković, Slavko Jager, Željko Grgić, Željko Barić i Milan Špoljarević. Dečki čija se imena nalaze na ploči koju bi on bacio na smetlište! I to javno kaže!
Laž je da su se pripadnici HOS-a borili za „Novu NDH“! Nakon 30 godina od početka srbočetničke agresije na Hrvatsku Predsjednik te iste Hrvatske servira nam novosmišljeni termin kojim želi dijeliti hrvate ostatak svoga mandata.
Ne pitamo se da li je zaboravio tko je oružano zauzeo postaje hrvatske policije, srušio balvane na cestu u jeku turističke sezone, započeo s klanjima, masakriranjima, silovanjima i rušenjima na teritoriju Republike Hrvatske i tko je proglasio paradržave i pararepublike. Ne, ne pitamo se da li je zaboravio jer nam je upravo pokazao svojom izjavom da on to ne zna niti ga zanima. Za njega je Hrvatska povijest započela nakon drugog kruga Predsjedničkih izbora 5. siječnja 2020., a samostalna Republika Hrvatska je pala s neba njemu u krilo. Zato nikada niti nije osudio zločine koju su srbijanski i crnogorski agresori počinili na teritoriju Republike Hrvatske. No, zato je u svojoj lažnoj fakinskoj maniri jedva dočekao pljunuti na mrtve, masakrirane i ubijene hrvatske branitelje. Našu braću. A braća smo svi koji smo puškom branili svoju, pa i njegovu obitelj, grad, selo, dom. Bez obzira kojoj smo postrojbi pripadali. Zašto smo braća? To je misterij koji mozgovi slični Milanovićevom ne mogu shvatiti, ali da bi se to shvatilo osim mozga gospodine Predsjedniče potrebno je imati i srce.
Svojom vjerojatno najglupljom izjavom u najteže doba nakon Domovinskog rata. U nevolji kada Hrvatska ponovno odiše zajedništvom i kada bi svi zajedno trebali razmišljati kako prebroditi nedaće koje su pred nama, Milanoviću je najvažnije uvrijediti sve hrvatske branitelje i sve njihove obitelji. Ako je i od Predsjednika, previše je!


2020-04-12
Uskrsna estitka

Svim hrvatskim dragovoljcima, hrvatskim braniteljima, hrvatskim braniteljima s invaliditetom, HRVI, stradalnicima i lanovima obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja, civilnim rtvama rata, svim ljudima dobre volje elimo
zdrav, miran i blagoslovljen Uskrs.


2020-03-26
Radionica "Modeli zagovoranja za pozitivne promjene u lokalnoj zajednici"

26. oujka odran je webinar na kojem se raspravljalo o metodama i tehnikama razvoja zajednice, modelima zagovaranja u lokalnoj zajednici te je nakon teorijskog dijela slijedio i praktini dio.


2020-03-23
Obavijest

Dragi nai lanovi, obitelji, djeca, mladi slijednici vrijednosti Domovinskog rata te bake i djedovi, nai mudri i voljeni, nezaboravljeni lanovi drutva,
u ovom tekom i kriznom vremenu elimo Vam se ovim putem obratiti te Vam rei kako niste zaboravljeni i sami.

Iako se nalazimo u kriznoj situaciji (a bilo ih je i prije, moda jo i teih), elimo Vam uputiti rijei podrke i ohrabrenja…niste sami i zaboravljeni.

I u ovim vremenima, pokaimo hrabrost, odlunost i brigu jedni za druge.
Sluajmo nadlena tijela, ostanimo u svojim domovima, brinimo o higijeni i ne ugroavajmo svoje ni tue zdravlje.

Nemojmo se predati strahu, tjeskobi i kolektivnoj panici…znamo da hrvatski narod Bog nije ostavio u najteim trenucima nae povijesti, nee ni sada.

Sjetimo se i budimo zahvalni svim zdravstvenim djelatnicima, policiji, vojsci, vatrogascima, trgovcima, vozaima koji se neumorno rtvuju kako bi svima nama bilo dobro.

Neka Vas sve dragi Bog blagoslovi i uva!


2020-03-04
Besplatno lije?enje hrvatskih branitelja u Naftalanu

Zagreba?ka ?upanija poziva sve hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i udovice smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dobrovoljne vatrogasce i osobe oboljele od psorijaze na besplatnu medicinsku rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici Naftalan u Ivani? Gradu.


2020-02-25
Radionica "Modeli uklju?ivanja gra?ana u rad OCD-a"

25. velja?e u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog dru?tva odr?ana je radionica na temu "Modeli uklju?ivanja gra?ana u rad OCD-a."


2020-02-11
Radni sastanak Ministarstva hrvatskih branitelja i udruga proiza?lih iz Domovinskog rata

11. velja?e u prostorijama Ministarstva hrvatskih branitelja odr?an je radni sastanak s predstavnicima udruga iz Domovinskog rata.

Sastanak je predvodio ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved s dr?avnim tajnicima Ivanom Vuki?em i Nevenkom Beni?, a sastanku su nazo?ili i pomo?nici ministra Stjepan Su?i? i Dinko Tandara, glavni tajnik Ivica Akmad?a, glavna savjetnica ?eljka ?okalj, na?elnici sektora te djelatnici Ministarstva koji su predstavnicima udruga prezentirali dosada?nji rad, analizu protekle godine te planove za 2020. godinu.


2020-02-03
Obavijest o izradi ?lanskih iskaznica UHDDR

Temeljem ?lanka 69. Statuta UHDDR i Odluke Predsjedni?tva UHDDR od 22.11.2019., nakon provedene javne rasprave obavje?tavamo Vas da je usvojen Pravilnik o ?lanskoj ispravi Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata.
Pravilnik je objavljen na slu?benoj stranici UHDDR www.uhddr.hr/Pravilnik_o_clanskoj_ispravi_UHDDR.pdf i iskaznice ?e biti izdavane sukladno Statutu UHDDR i Pravilnikom kojim je propisana boja i izgled iskaznice. Od datuma ove objave zapo?eli smo s izradom novih ?lanskih iskaznica UHDDR.


2020-02-03
Obavijest o dodjeli nov?ane pomo?i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata povodom blagdana Uskrsa

Na slu?benim mre?nim stranicama Grada Zagreba, Gradski ured za branitelje je objavio kako je po?elo zaprimanje zahtjeva za nov?anu pomo? hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata povodom blagdana Uskrsa, a rok za dostavu zahtjeva je do 27. velja?e 2020. godine.


2020-01-20
27. obljetnica vojno-redarstvene operacije Maslenica

20. sije?nja 2020. obilje?ena je 27. obljetnica vojno-redarstvene operacije Maslenica.

Vijence su polo?ili kod spomen obilje?ja predstavnici dr?avne vlasti kao i obitelji poginulih, nestalih i umrlih pripadnika u VRO Maslenici te predstavnici postrojbi iz Domovinskog rata i udruga hrvatskih branitelja.
Ispred UHDDR je sudjelovao predsjednik g. Ante Martinac.


2020-01-15
Dan me?unarodnog priznanja Hrvatske

15. sije?nja obilje?avamo Dan me?unarodnog priznanja Hrvatske, kada je 1991. Republika Hrvatska priznata kao neovisna dr?ava od strane Europske zajednice i drugih dr?ava.


2019-12-22
?estitka

Svim ?lanovima UHDDR-a, svim hrvatskim braniteljima i ?lanovima njihovih obitelji, svim ljudima dobre volje ?elimo ?estit i sretan Bo?i? te uspje?nu, zdravu i ispunjenu 2020. godinu!


2019-12-21
Bo?i?ni domjenaka

21.12. odr?ana je godi?nja Skup?tina Ogranka UHDDR gradske ?etvrti Sesvete nakon koje je slijedio Bo?i?ni domjenaka.


2019-12-18
Redovna godi?nja izvje?tajna skup?tina ?P UHDDR Viroviti?ko – podravske ?upanije

18. prosinca 2019. godine u Lova?kom domu u Balincima odr?ana je Redovna godi?nja izvje?tajna skup?tina ?P UHDDR Viroviti?ko – podravske ?upanije.


2019-12-14
Studijsko putovanje u Izrael

U sklopu EU projekta „Ja?anje kapaciteta stru?njaka koji pru?aju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata - Faza 1“ odr?ano je studijsko putovanje u Dr?avu Izrael na kojem je sudjelovalo 16 ?lanova iz redova Ministarstva hrvatskih branitelja, centara za psihosocijalnu pomo?, udruga iz Domovinskog rata i zadruga hrvatskih branitelja.


2019-12-14
Obilje?avanje 25 godina djelovanja Ogranka UHDDR gradske ?etvrti ?pansko

14. prosinca obilje?ena je 25. obljetnica djelovanja Ogranka UHDDR gradske ?etvrti ?pansko u Osnovnoj ?koli Titu?a Brezova?kog.


2019-12-14
Sve?ana akademija Saveza izvi?a?a Hrvatske

U subotu, 14. prosinca 2019. u prostorijama Zagreba?kog inovacijskog centra – ZICER na Zagreba?kom velesajmu odr?ana je Sve?ana akademija Saveza izvi?a?a Hrvatske.


2019-11-29
Konferencija „Branitelji i stradalnici Domovinskog rata: ju?er-danas-sutra"

29. studenog 2019. godine u Domu specijalne policije odr?ana jer konferencija pod nazivom „Branitelji i stradalnici Domovinskog rata: ju?er-danas-sutra“ u organizaciji 9. Centra znanja za dru?tveni razvoj.“


2019-11-23
Boranka 2019.

Zaposlenici udruge su sudjelovali na projektu Boranka 2019., najve?oj akcija po?umljavanja ikad organiziranoj u Hrvatskoj. Organizator: Savez izvi?a?a Hrvatske planira ovom akcijom na tri po?ari?ta u Splitsko-dalmatinskoj i jednom po?ari?tu u Zadarskoj ?upaniji zasadi oko 40.000 sadnica izvornih vrsta drve?a - primorskog i crnog bora, ?empresa, bagrema i pinije.


2019-11-22
8. redovita sjednica Predsjedni?tva UHDDR-a

22. studenoga 2019. godine odr?ana je 8. redovita sjednica Predsjedni?tva UHDDR-a.

Dnevni red je jednoglasno prihva?en i obra?en na sjednici sa zaklju?cima koji su navedeni u zapisniku.


2019-11-19
Svjedo?enje Vilima Karlovi?a

19.11. uo?i obilje?avanja sje?anja na ?rtvu Vukovara, g. Vilim Karlovi? je u crkvi Svetog Petra i Pavla u Ka?ini predstavio svoju knjigu "Pre?ivio sam Vukovar i Ov?aru," ?upljanima, djeci i mladima, ?lanovima UHDDR-a.


2019-11-18
Kolona sje?anja

18. studenog 2019. godine obilje?ena je 28. obljetnica bitke za Vukovar i okupacije tog grada, a sredi?nji doga?aj je bila tradicionalna Kolona sje?anja kojom se odaje po?ast svim ?rtvama Vukovara. 
U koloni su sudjelovali brojni branitelji, gosti, izaslanstva hrvatskih ?upanija te dr?avni vrh.


2019-11-17
Obilje?avanje sje?anja na poginule hrvatske branitelje

17.11.2019. godine ?lanovi UHDDR-a polo?ili su vijence te zapalili svije?e na a spomen obilje?ju u ?epinu te memorijalnom groblju u Vukovaru za sve poginule, stradale i nestale hrvatske branitelje.


2019-11-06
MIMOHOD "DA SE NE ZABORAVI"

Na dan 19. studenog 2019. Povodom 28. obljetnice stradavanja hrvatskih branitelja i civila Nadina i ?kabrnje, pa tako i svih poginulih hrvatskih branitelja i civila na podru?ju Republike Hrvatske, Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac, organizira i poziva na mimohod pod nazivom „DA SE NE ZABORAVI“ sve hrvatske branitelje, sve ljude dobre volje i sve braniteljske udruge proistekle iz Domovinskog rata.


2019-11-06
XXV. TE?KDR UHDDR

Sudionici XXV. TRADICIONALNOG EDUKATIVNO-SPORTSKO-KULTURNO-
-DRU?TVENO-REKREATIVNO OKUPLJANJA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA stigli su u petak 18. listopada u Turisti?ko naselje „Margarita Maris“ u Svetom Filipu i Jakovu gdje su susreti sve?ano otvoreni uz nazo?nost brojnih uzvanika. Na otvaranje su se odazvali ?ime Mr?i?, izaslanik Predsjednika Vlade RH i zamjenik ?upana Zadarske ?upanije, brigadir Mario Ple?a, izaslanik podpredsjednika Vlade RH i ministra obrane Damira Krsti?evi?a te na?elnika GSOS RH generala zbora Mirka ?undova, Dario Vu?enovi?, predstavnik Ministarstva hrvatskih branitelja iz podru?ne jedinice Zadarske ?upanije, na?elnik PU Zadarske Antun Dra?ina u ime ministra unutarnjih poslova Davora Bo?inovi?a, Predsjednik UHDDR Ante Martinac, general bojnik Dragan ?ur?i?, zapovjednik postrojbe za posebne namjene Ludvig Pavlovi?, predsjednik Udruge PPN Ludvig Pavlovi?, gospodin Davor ?ugum, Tihomir Bakari?, savjetnik gradona?elnika grada Zadra, Zoran Pelicari?, na?elnik op?ine Sveti Filip i Jakov, Tomislav Klarica, zamjenik gradona?elnika grada Benkovca, brigadir Ante ?oni Maksan, zapovjednik obrane Zadarskog podru?ja, Anita ?are, predsjednica Udruge udovica poginulih hrvatskih branitelja Zadarske ?upanije, Ljubica Krci?, predsjednica Udruge civilnih stradalnika Zadarske ?upanije, Ivica Mikuli?, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Zadarske ?upanije, Andrija Marceli?, ravnatelj Ortopedske bolnice Biograd na moru i Gordana Kurtov, ravnateljica O? Sv. Filip i Jakov. Sve?anost otvaranja popratili su i brojni lokalni i dr?avni mediji.
Oko 500 sudionika pozdravio je gospodin ?ime Mr?i? koji je ujedno i otvorio susrete.


2019-11-04
Natje?aj za ostvarivanje potpore za obrazovanje

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ?lanova njihovih obitelji raspisala je natje?aj za dodjelu potpore za obrazovanje tijekom redovitoga srednjo?kolskog obrazovanja, redovitoga
preddiplomskog i diplomskog sveu?ili?nog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog
sveu?ili?nog studija, kratkog stru?nog studija, preddiplomskog stru?nog studija i specijalisti?kog
diplomskog stru?nog studija te potpore za naknadu dijela tro?kova ?kolarine poslijediplomskih studija
na visokim u?ili?tima (sveu?ili?nih i specijalisti?kih) za djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata, djecu nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske ratne vojne
invalide iz Domovinskog rata, dragovoljce iz Domovinskog rata, hrvatske branitelje iz Domovinskog
rata, djecu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, djecu dragovoljca iz Domovinskog
rata i djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru za ?kolsku, odnosno akademsku godinu
2019./2020


2019-10-30
Sveta misa za poginule i nestale hrvatske branitelje

30. listopada u 14,00 sati je slu?ena sveta misa zadu?nica u Zavjetnom Sveti?tu Sveta Mati Slobode, za sve poginule i nestale hrvatske branitelje.


2019-10-22
Konferencija Civilno dru?tvo 2030.: HR-EU_Euro-Mediteran

U organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog dru?tva od 23. do 25. listopada 2019. u Konvencijskom centru Solaris u ?ibeniku, odr?ana je Konferencija Civilno dru?tvo 2030.: HR-EU_Euro-Mediteran.


2019-10-19
Projekcija filma 3069

19.10. prikazan je dokumentarni film redatelja Jakova Sedlara "3069" u odmarali?tu Margarita Maris. Film govori o osam tu?nih pri?a o samoubojstvima hrvatskih branitelja kroz ispovijedi njihovi obitelji i suboraca.2019-10-18
15. redovni Sabor UHDDR-a

18. listopada 2019. godine odr?an je 15. redovni Sabor UHDDR-a.

Na Saboru su usvojena financijska izvje??a i zavr?ni ra?un za 2018. godinu te su prihva?eni prijedlozi Plana rada i Plana prihoda i rashoda za 2020. godinu.


2019-10-18
Prezentacija „Pisanje projekata - kako napisati dobar projektni prijedlog“

18. listopada 2019. godine organizirana je prezentacija „Pisanje projekata - kako napisati dobar projektni prijedlog!“


2019-10-18
Obilje?avanje sje?anja na poginule hrvatske branitelje

18. listopada 2019. godine ?lanovi UHDDR-a polo?ili su vijenac i zapalili svije?e kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Sv. Filipu i Jakovu.


2019-10-13
Posjeti Kninu i ?kabrnji

13.10.2019. ?lanovi UHDDR-a te mladi slijednici vrijednosti Domovinskog rata u organizaciji Ogranka UHDDR gradske ?etvrti Sesvete su posjetili Knin i ?kabrnju, va?na ?ari?ta hrvatske povijesti.


2019-10-08
Dan neovisnosti!

08. listopada 2019. godine u organizaciji Gradskog ogranka UHDDR Grada Zagreba i Sredi?njice, na Sljemenu, ?inovni?koj livadi obilje?ili smo Dan neovisnosti u sklopu projekta "Planinarimo zajedno 2019."


2019-09-30
Poziv na prezentaciju "Pisanje projekata - kako napisati dobar projektni prijedlog!"

Dragi na?i ?lanovi i svi zainteresirani,
pozivamo Vas na prezentaciju "Pisanje projekata - kako napisati dobar projektni prijedlog!"


2019-09-27
Dan policije i blagdan sv. Mihovila

27. rujna Ministarstvo unutarnjih poslova je obilje?ilo svoj dan i svog za?titnika svetog Mihovila tradicionalnim odavanjem po?asti na zagreba?kom groblju Mirogoj i na Krematoriju.


2019-09-27
14. Vugrove?ko Miholje

27.09.-29.09.2019. organizirano je 14. Vugrove?ko Miholje.
Program je obuhva?ao: umjetni?ki sadr?aj: likovne susrete, radionice za djecu te izlo?bu; zabavni sadr?aj: izvo?enje glazbe glazbenog sastava Putnici i Par Nepar te tradicionalnu gula?ijadu koju je organizirao Ogranak UHDDR gradske ?etvrti Sesevete "U boj, u boj, za kotli? moj!"; Posljednji dan je slu?ena sveta misa te je organiziran mimohod sudionika Smotre foklora te izlo?ba etno ku?e uz gostovanje udruge Gotali.


2019-09-25
Posvetilo u Buda?evu 2019.

U subotu, 21.rujna 2019. Buda?evo je proslavilo obljetnicu posvete ?upne crkve bl. Alojzija Stepinca kao i Dan mjesta. Organizaciju ovog velikog doga?aja potpisuju Mjesni odbor Buda?evo, ?upa bl. Alojzija Stepinca Buda?evo, KUD Posavina Buda?evo te sve buda?evske udruge koje su dale vlastiti doprinos ovom velikom danu.
Proslava najzna?ajnijih datuma za ovo prigradsko naselje zapo?ela je u ranim jutarnjim satima do?ekom gostiju, predstavnika braniteljskih udruga iz Vara?dina, Stupnika, Svete Nedelje, Novske, Martinske Vesi, Gline, Siska, Komareva i Topolovca. Njihovi doma?in bili su branitelji iz Buda?eva, ?lanovi UHDDR - a.


2019-09-25
Jednodnevna radionica "Socioterapija - biblioterapija i filmoterapija"

25.09.2019. odr?ana je jednodnevna radionica "Socioterapija - biblioterapija i filmoterapija."
Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.