">
Trening za edukatore u podru?ju ljudskih prava
2018-10-15

Agencija za mobilnost i programe EU, odr?ala je trening za edukatore u podru?ju ljudskih prava u sklopu projekta "Mladi za ljudska prava".

Trening se odr?ao u Centru za edukaciju Crvenog kri?a u Orahovici na kojem su sudjelovali mladi iz razli?itih udruga diljem Lijepe na?e koji u svom radu se susre?u s mladima. Trening je razvio znanja, vje?tine i stavove potrebne za provedbu edukativnih aktivnosti o ljudskim pravima, potaknuo sudionike na kori?tenje pristupa u svom radu temeljenog na ljudskim pravima, otvorio prostor za razmjenu iskustava i mi?ljenja o temama iz podru?ja ljudskih prava. Treningu je nazo?ila djelatnica Udruge, Ivana ?padina Petrini?.


Objavila: I.?.P.

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.