">
XXIV. TE?KDR UHDDR
2018-10-30

Sudionici XXIV. TRADICIONALNOG EDUKATIVNO-SPORTSKO-KULTURNO- -DRU?TVENO-REKREATIVNO OKUPLJANJA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA stigli su u petak 26. listopada u Turisti?ko naselje „Margarita Maris“ u Svetom Filipu i Jakovu, a nakon zajedni?ke ve?ere pristupilo se izvla?enju parova za odigravanje nogometnog turnira. Na otvaranju su se okupili mnogi uva?eni uzvanici, Ivan Vuki?, dr?avni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja, Ante Martinac, predsjednik UHDDR, brigadir Darko Bijukli?, izaslanik podpredsjednika Vlade RH i ministra obrane Damira Krsti?evi?a, ?ime Vickovi?, do?upan Zadarske ?upanije, Tihomir Bakari?, savjetnik za branitelje gradona?elnika grada Zadra, Tomislav Klarica, zamjenik gradona?elnika grada Benkovca, Anamarija Mate?i?, predstavnica op?ine Sveti Filip i Jakov, prof. Nedjeljka Bali? Ni?i?, prorektorica Sveu?ili?ta u Zadru, Filip Kova?evi?, direktor Vodovodno uslu?ne djelatnosti, dr. Andrija Marceli?, ravnatelj specijalizirane ortopedske bolnice u Biogradu na moru i dr. Mladen Mavar, ravnatelj psihijatrijske bolnice Ugljan. Oko 500 sudionika pozdravio je dr?avni tajnik Ivan Vuki? koji je ujedno i otvorio susrete.

Prije po?etka turnira dragovoljci i uzvanici polo?ili su vijence i zapalili svije?e za sve hrvatske branitelje i civilne ?rtve kod spomen obilje?ja u Sv. Filipu i Jakovu.

Na turniru su sudjelovale slijede?e malonogometne ekipe:

1. ?P UHDDR ME?IMURSKE ?UPANIJE
2. ?P UHDDR BJELOVARSKO-BILOGORSKE ?UPANIJE 
3. ?P UHDDR KOPRIVNI?KO-KRI?EVA?KE ?UPANIJE
4. ?P UHDDR VIROVITI?KO-PODRAVSKE ?UPANIJE
5. ?P UHDDR PO?E?KO-SLAVONSKE ?UPANIJE
6. ?P UHDDR BRODSKO-POSAVSKE ?UPANIJE
7. ?P UHDDR VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ?UPANIJE 
8. ?P UHDDR OSJE?KO-BARANJSKE ?UPANIJE
9. ?P UHDDR VARA?DINSKE ?UPANIJE
10. ?P UHDDR KRAPINSKO-ZAGORSKE ?UPANIJE
11. ?P UHDDR SISA?KO-MOSLAVA?KE ?UPANIJE
12. ?P UHDDR ZADARSKE ?UPANIJE 
13. ?P UHDDR SPLITSKO-DALMATINSKE ?UPANIJE 
14. ?P UHDDR ZAGREBA?KE ?UPANIJE
15. GO UHDDR GRAD ZAGREB
16. GO UHDDR NOVA GRADI?KA
17. GO UHDDR DARUVAR
18. GO UHDDR BENKOVAC
19. GO UHDDR ?AKOVO
20. GO UHDDR KUTINA
21. GO UHDDR PLETERNICA
22. GO UHDDR BELI??E
23. GO UHDDR SLAVONSKI BROD
24. GO UHDDR PO?EGA
25. GO UHDDR POPOVA?A
26. GO UHDDR ?UPANJA
27. GO UHDDR SISAK
28. OO UHDDR STUPNIK
29. OO UHDDR ?EPIN
30. OO UHDDR BILJE
31. OO UHDDR SVETI ?UR?
32. OO UHDDR MOLVE
33. TO UHDDR SISAK NOVI
34. TO UHDDR BUKOVLJE
35. TO UHDDR BUDA?EVO

Osim nogometa sudionici su se natjecali jo? i u disciplinama elektronski pikado, stolni nogomet, vise?a kuglana, belot, bri?kula i tre?eta te bo?anje.
Sredi?njica UHDDR organizirala je za predstavnike ustrojstvenih oblika udruge radionicu o Projektnom financiranju te je podneseno Izvje??e o rezultatima istra?ivanja potreba i kvalitete ?ivljenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te ?lanova njihovih obitelji. Istra?ivanje je naru?ilo Ministarstvo hrvatskih branitelja, a proveo Institut „Dr. Ivo Pilar“ te je u potpunosti financirano sredstvima EU fondova.

27. listopada u 9:00 sati po?elo je natjecanje po KUP-sistemu u nogometu, a u isto vrijeme otpo?ela su i ostala natjecanja. Tijekom cijelog dana odigrane su sve utakmice ?esnaestine finala, osmine finala i ?etvrtine finala. Ukupno 28 utakmica na dva igrali?ta.
U nedjelju, 28. listopada odigrane su polufinalne i finalne utakmice, a ukupni poredak je slijede?i:

NOGOMET:

I MJESTO
?P UHDDR BJELOVARSKO-BILOGORSKE ?UPANIJE-DE?ANOVAC

II MJESTO
?P UHDDR BRODSKO-POSAVSKE ?UPANIJE

III MJESTO
GO UHDDR GRADA BENKOVCA

IV MJESTO
GO UHDDR GRADA PO?EGE

Najbolji golman: Elvis ?ulina (GO UHDDR grada Benkovca)
Najbolji strijelac: Josip Pavun?ec (GO UHDDR grada Po?ege) sa 7 postignutih zgoditaka

Priznanje za pokazani fair play pripao je GO UHDDR Grada Zagreba.

Usporedo s nogometom odvijala su se i natjecanja u ostalim disciplinama, a poredak je slijede?i:

BO?ANJE:
1. GO UHDDR grada Benkovca (Dragan Tep?a, Miro Zub?i?, Nikola Jurjevi?)
2. ?P UHDDR Zadarske ?upanije (Aldo Bakari?, Damir Bur?ul, Denis Ko?evi?)
3. ?P UHDDR Splitsko-dalmatinske ?upanije (Josip ?ule, Jure ?upa, ?eljko Tara?)

BELOT:
1. OO UHDDR op?ine Molve (Franjo Adakovi?, Marijan Erdelji)
2. TO UHDDR Komarevo (Drago Vla?i?, Milan Ben?i?)
3. GO UHDDR Grada Zagreba (Ivica Maru?i?, Branko Herak)

BRI?KULA/TRE?ETA:
1. GO UHDDR grada Solina (?eljko Tara?, Jure ?upa)
2. ?P UHDDR Splitsko-dalmatinske ?upanije (Josip ?ule, Ante Svalina)
3. GO UHDDR grada Benkovca (Marijan Boban, Niko Jurjevi?)

ELEKTRONSKI PIKADO
1. GO UHDDR grada Benkovca, Marijan Boban (1555 poena)
2. GO UHDDR grada Beli??a, Josip Ani? (1135 poena)
3. GO UHDDR grada Zagreba, Nino Sulja (1127 poena)

STOLNI NOGOMET
1. GO UHDDR grada Benkovca (?eljko Rada?, Milan Mari?)
2. TO UHDDR Sisak Novi (Dario ?ari?, Zdravko Prosenjak)
3. GO UHDDR grada Kutine (Tomislav Mikuli?, Damir Hajko)

VISE?A KUGLANA
1. OO UHDDR op?ine Sveti ?ur? (Ivan Cvetko, Dinko Sabolec, Dra?en ?urilo) 250 ?unjeva
2. ?P UHDDR Viroviti?ko-podravske ?upanije (?eljko Kokori?, Ivan Grahovac, Darko Lozer) 239 ?unjeva
3. TO UHDDR Buda?evo (?eljko Bori?, Mi?o Balog, Drago Boli?) 233 ?unjeva

POREDAK USPJE?NOSTI PO ?UPANIJAMA JE SLIJEDE?I:

1. ?P UHDDR ZADARSKE ?UPANIJE
2. ?P UHDDR BJELOVARSKO-BILOGORSKE ?UPANIJE 
3. ?P UHDDR KOPRIVNI?KO-KRI?EVA?KE ?UPANIJE

Posebno moramo naglasiti kako su na ovom dvadeset i ?etvrtom okupljanju sudjelovali i vrijedni umjetnici, na?i dragi slikari koji su u napravili vrijedna umjetni?ka djela ?ijem su stvaranju svjedo?ili svi sudionici turnira. Zato posebno zahvaljujemo Zlatku Kolareku, Josipu Greguri?u, Stjepanu Pongracu, Mirku Horvati?u, Ivanu Markovi?u, Ivanu Ro?aku, Josipu Be?ovu i Branku Matini.

Na kraju, u ime Sredi?njice UHDDR zahvaljujemo svim sudionicima na sudjelovanju, fair play natjecanju i prekrasnoj atmosferi i prijateljstvu tijekom sva tri dana boravka u Sv. Filipu i Jakovu, a posebno moramo pohvaliti upravu i osoblje TN „Margarita Maris“ koji su skrbili o ugodnom smje?taju i glazbenom sastavu Royal.

Na kraju ovoga dvadeset i ?etvrtog okupljanja jo? vam jednom hvala na svemu, ?elimo vam puno zdravlja i uspjeha u ?ivotu. Dragi suborci i prijatelji do vi?enja do idu?e godine.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.