">
Predstavljanje knjige "Stolje?e srbijanskog terora 1918-2018."
2018-12-03

U subotu 01. prosinca u Gradskoj vije?nici Grada Zapre?i?a Gradski ogranak UHDDR grada Zapre?i?a organizirao je prvo predstavljanja najnovije knjige kolumnista HKV-portala i publiciste Nenada Piska?a. Na predstavljanju je izvrsno govorio novi nacionalni predsjednika Hrvatskog domobrana Ivica Vukeli?, koji se osvrnuo na osobnost i vrijednost procjena, rada i djelovanja autora knjige "Stolje?e srbijanskog terora od 1918. - 2018. Osvrnuo se uglavnom na ?ivotni put i zasluge knji?evnika, pjesnika i publiciste Nenada Piska?a, koji je dugo vremena ?ivio i jo? je uvijek vezan uz Grad Zapre?i?. Istaknuo je autorove zasluge kao hrvatskog branitelja koji ne posustaje u zalaganju rasvjetljavanja istine i obrani hrvatskih nacionalnih i dr?avnih interesa.

Drugi predstavlja? povjesnik dr.sc. Ante Birin, osvrnuo se na povijesne ?injenice, na analizu onoga ?to ?ini stolje?e srbijanskog terora u Hrvatskoj u razdoblju jednog stolje?a. Usredoto?io se i na dana?nje stanje hrvatske politike i politi?ara koji ne zadovoljavaju interese hrvatske dr?avnosti i opstanka, op?eg hrvatskog interesa napredovanja. Ukazao je na stanje konstante oportunizma u hrvatskoj politici koje se nije promijenilo cijelo jedno stolje?e, osim u razdoblju obrambenog Domovinskog rata.
Kao poseban gost, govorio je i vukovarski branitelj dragovoljac Marijan Capek, poslije pada Vukovara zato?enik logora u Srbiji, ?rtava terora u Srbiji, koje se zapravo gube iz vida kao da uop?e nisu ni postojale. Ukazao je na stanje negiranja tih strahota, kako od srbijanske slu?bene politike, tako i pre?u?ivanja od doma?ih politi?kih oportunista do politi?kih trgovaca.
Predstavljanje je izvrsno vodio urednik knjige Zdravko Grabu?i?. Naposljetku je govorio i sam autor Nenad Piska?, koji je za sebe rekao da bi radije bavio pjesni?tvom i kajkavijanom, no da mu jednostavno savjest ne dopu?ta ne izno?enje istine protiv notornih srbijanskih la?i, kako onih iz Srbije tako i ovih stalno proizvedenih od tzv. koalicijskih partnera. Smatra kako se zapravo vremena od Pribi?evi?a do Pupovca uop?e nisu promijenila, dapa?e zabrinut je zbog politi?kog stanja koje je gore od poznatog razdoblja hrvatske ?utnje krajem 80-tih godina. Zabrinut je za opstojnost hrvatske dr?avnosti zbog nedosljedne, oportunisti?ke i podlo?ni?ke hrvatske politike.
Piska?eva knjiga "Stolje?a srbijanskog terora 1918. - 2018." daje prije svega zgusnuti i ?injeni?ni povijesni presjek politi?kih doga?aja ?tetnih po Hrvatsku od 1918. do 2018. Posebno su razra?ene dnevno-politi?ke teme najnovijeg vremena, kolumne objavljene na HKV-portalu kao analize stanja. To su ras?lambe srpsko-hrvatskih politi?kih odnosa u najnovijem razdoblju, od dolaska notornog ?etnika Aleksandra Vu?i?a na vlast predsjednika Srbije, opisanog kao umivenog i "europskog" Vu?i?a. U stvari, ni?ta se promijenilo nije u posljednjih sto godina. Hrvatska ostaje i nadalje izlo?ena teroru velikosrpske ideologije, iznutra i izvana, dok hrvatski vode?i politi?ari ne pose?u za odgovaraju?im protumjerama. To je ono ?to zabrinjava autora, ali i hrvatske branitelje koji su nazo?ili predstavljanju.
Idu?e predstavljanje najavljeno je za srijedu 5.prosinca u 18 sati, u Zagrebu, u Europskom domu, Juri?i?eva 1, u dvorani Bruxelles.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.