">
Poziv na Korizmeni susret
2019-02-18

Klub veterana 148. brigade Hrvatske vojske i Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata RH pozivaju sve hrvatske branitelje, ?lanove obitelji hrvatskih branitelja, ratne vojne invalide, udovice, djecu i roditelje poginulih, nestalih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja, civilne ?rtve rata i sve ljude dobre volje na zajedni?ku molitvu i misno slavlje koje ?e se odr?ati u petak, 29. o?ujka 2019. godine.

Korizmeni susret zapo?inje okupljanjem ispred Zagreba?ke katedrale u 16,50 sati.

U 17,15 sati slijedi pobo?nost Kri?nog puta te susret zavr?ava euharistijskim slavljem koje po?inje u 18 sati.

1990. hrvatski branitelji su krenuli u obranu Domovine nose?i krunicu oko vrata. Spominju?i se o?itovanja ljubavi i polo?ene ?rtve onih koji su pridonijeli ostvarenju slobode na?e Domovine, svojom molitvom preporu?imo ih Bogu te mu predajmo sve potrebe hrvatskog naroda i pomolimo se za dar kr??anskog svjedo?enja svih nas pred ku?njama na?eg hoda u sada?njim okolnostima.

Objavila: I.?.P., D.D.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.