">
Sastanak umre?avanja za edukatore u podru?ju ljudskih prava
2019-02-28

28.02.-01.03.2019. u hotelu Panorama, odr?an je Sastanak umre?avanja za edukatore u podru?ju ljudskih prava u okviru EU projekta Mladi za ljudska prava. Na njemu je okupljeno 40 sudionika s oba regionalna treninga za edukatore u podru?ju ljudskih prava koji su odr?ani u Petr?anima i Orahovici.

Cilj sastanka je bio dijeljenje iskustava, razmjena ideja i uspostavljanje budu?ih suradnji izme?u neprofitnih organizacija koje se bave istom tematikom, unaprijediti kompetencije potrebne za prijavu kvalitetnih Erasmus + programa te projekata europskih snaga solidarnosti. Sastanku je nazo?ila zaposlenica UHDDR-a.

Zahvaljujemo facilitatorici sastanaka Sun?ani Kusturin te predstavnicama Agencije za mobilnost i programe EU na susretljivosti, suradnji i pomo?i.

Objavila: I.?.P., D.D.

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.