">
Posvetilo u Buda?evu 2019.
2019-09-25

U subotu, 21.rujna 2019. Buda?evo je proslavilo obljetnicu posvete ?upne crkve bl. Alojzija Stepinca kao i Dan mjesta. Organizaciju ovog velikog doga?aja potpisuju Mjesni odbor Buda?evo, ?upa bl. Alojzija Stepinca Buda?evo, KUD Posavina Buda?evo te sve buda?evske udruge koje su dale vlastiti doprinos ovom velikom danu. Proslava najzna?ajnijih datuma za ovo prigradsko naselje zapo?ela je u ranim jutarnjim satima do?ekom gostiju, predstavnika braniteljskih udruga iz Vara?dina, Stupnika, Svete Nedelje, Novske, Martinske Vesi, Gline, Siska, Komareva i Topolovca. Njihovi doma?in bili su branitelji iz Buda?eva, ?lanovi UHDDR - a.

Po dolasku, goste su upoznali sa samim mjestom, svojom udrugom i radom iste. Nakon kra?eg dru?enja ispred dru?tvenog doma Buda?evo, branitelji su se uputili na prostor ispred crkve bl Alojzija Stepinca kako bi sudjelovali u sve?anoj procesiji i misnom slavlju.
Sve?ana procesija oboga?ena Stepin?evom bistom te slikom Gospe ?alosne, kao i mno?tvom zastava sudionika krenula je centrom mjesta. U njoj su sudjelovali gosti, predstavnici svih buda?evskih udruga u svojim odorama te prekrasne posavske narodne no?nje. Bili su tu vatrogasci, nogometa?i, predstavnici folklora, ribolovne udruge, umirovljenici, branitelji i oni najmla?i.

Sve?ano misno slavlje u ?upnoj crkvi bl. Alojzija Stepinca predvodio je sisa?ki biskup Vlado Ko?i?. Va?no je naglasiti kako su se vjernici za ovaj blagdan pripremali trodnevnom duhovnom pripravom koju je predvodio ?upni supsidijar vl?. Mario Stjepan ?iki?.
Nakon svete mise, program proslave nastavljen je ispred dru?tvenog doma u Buda?evu. ?lanovi DVD – a Buda?evo, uz pomo? i potporu JVP Sisak, pripremili su i prikazali vje?bu evakuacije koja je popra?ena uz puno interesa svih prisutnih.
Svoj doprinos slavlju dale su i ?lanice Plesne skupine Star Dance, ma?oretkinje, koje su izvele nekoliko plesnih koreografija na prostoru ispred crkve, na op?u radost svih okupljenih. Dru?enje uz domjenak i glazbu doma?ih svira?a nastavljeno je do ranih poslijepodnevnih sati.
U poslijepodnevnom dijelu programa Buda?evom se orila pjesma uz zvuke tambura, a bogatstvo narodnih no?nji, to neprocjenjivo blago posavskoga kraja, ali i onih koji su pristigli iz raznih dijelova na?e domovine, u?inilo je da Buda?evo o?ivi i zablista na sasvim poseban na?in.
Ve? od 16 sati na prostor Trga Marijana ?ok?evi?a pristigli su KUD – ovi te branitelji koji su se vratili s obilaska prve crte boji?nice koju su, zajedno s doma?inima obilazili od prijepodneva. Nakon prijepodnevnog slavlja u Buda?evu, najprije su obi?li posljednje po?ivali?te pokojnih Marijana ?ok?evi?a i Kre?imira Brajdi?a na Gradskom groblju Viktorovac u Sisku. Potom su obi?li prvu crtu boji?nice u Komarevu, Sunji, Kostajnici i na ?ukur brdu.
Uz pjesmu i zajedni?tvo koje se osje?alo na svakom koraku u Buda?evu, svi sudionici Ve?eri folklora, gosti iz braniteljskih udruga i doma?ini uputili su se u crkvu gdje ih je pozdravio i blagoslovio doma?i ?upnik, vl?. Kre?imir Buli?. Crkvu je ispunilo ?arenilo no?nji i zastava, a njezinom unutra?njo??u odzvanjala je pjesma „Rajska djevo, kraljice Hrvata".
Prekrasna kolona se potom uputila do spomenika poginulim i preminulim buda?evskim braniteljima gdje su polo?eni vijenci, upaljene svije?e i odr?ana zajedni?ka molitva za na?e heroje – hrvatske branitelje.
Ve?er folklora zapo?ela je u 18 sati. U njoj su se buda?evskoj publici predstavili ovi izvo?a?i: Vokalni ansambl L.I.P.E., Folklorni ansambl „Petrinj?ica", KUD „Husain" Husain, KUD „Glinska tamburica", Li?ka izvorna skupina „Plje?evica" Zagreb, KUD „Hrvatsko srce" Odra – ?abno te KUD „Grani?ar" iz Cvitkovi?a. Svi koji su prisustvovali toj ve?eri, slo?it ?e se da je program svojom kvalitetom i raznovrsno??u mogao parirati bilo kojoj manifestaciji folklorne tematike na svim razinama. Gotovo dva sata programa publika je pljeskala daju?i na taj na?in potporu svim sudionicima i izra?avaju?i svoje odu?evljenje nastupima.
Program proslave nastavljen je zajedni?kim dru?enjem uz pjesmu i ples do kasnih ve?ernjih sati.

Objavio: D.D.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2021.