">
XXV. TE?KDR UHDDR
2019-11-06

Sudionici XXV. TRADICIONALNOG EDUKATIVNO-SPORTSKO-KULTURNO- -DRU?TVENO-REKREATIVNO OKUPLJANJA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA stigli su u petak 18. listopada u Turisti?ko naselje „Margarita Maris“ u Svetom Filipu i Jakovu gdje su susreti sve?ano otvoreni uz nazo?nost brojnih uzvanika. Na otvaranje su se odazvali ?ime Mr?i?, izaslanik Predsjednika Vlade RH i zamjenik ?upana Zadarske ?upanije, brigadir Mario Ple?a, izaslanik podpredsjednika Vlade RH i ministra obrane Damira Krsti?evi?a te na?elnika GSOS RH generala zbora Mirka ?undova, Dario Vu?enovi?, predstavnik Ministarstva hrvatskih branitelja iz podru?ne jedinice Zadarske ?upanije, na?elnik PU Zadarske Antun Dra?ina u ime ministra unutarnjih poslova Davora Bo?inovi?a, Predsjednik UHDDR Ante Martinac, general bojnik Dragan ?ur?i?, zapovjednik postrojbe za posebne namjene Ludvig Pavlovi?, predsjednik Udruge PPN Ludvig Pavlovi?, gospodin Davor ?ugum, Tihomir Bakari?, savjetnik gradona?elnika grada Zadra, Zoran Pelicari?, na?elnik op?ine Sveti Filip i Jakov, Tomislav Klarica, zamjenik gradona?elnika grada Benkovca, brigadir Ante ?oni Maksan, zapovjednik obrane Zadarskog podru?ja, Anita ?are, predsjednica Udruge udovica poginulih hrvatskih branitelja Zadarske ?upanije, Ljubica Krci?, predsjednica Udruge civilnih stradalnika Zadarske ?upanije, Ivica Mikuli?, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Zadarske ?upanije, Andrija Marceli?, ravnatelj Ortopedske bolnice Biograd na moru i Gordana Kurtov, ravnateljica O? Sv. Filip i Jakov. Sve?anost otvaranja popratili su i brojni lokalni i dr?avni mediji. Oko 500 sudionika pozdravio je gospodin ?ime Mr?i? koji je ujedno i otvorio susrete.

Prije po?etka turnira dragovoljci i uzvanici polo?ili su zajedni?ki vijenac i zapalili svije?e za sve hrvatske poginule i nestale hrvatske branitelje i civilne ?rtve te sve umrle branitelje kod spomen obilje?ja u Sv. Filipu i Jakovu.
Nakon zajedni?ke ve?ere pristupilo se izvla?enju parova za odigravanje nogometnog turnira te za stolni nogomet, elektronski pikado, belot, bri?kulu i tre?etu, bo?anje i vise?u kuglanu.
Na turniru su sudjelovale slijede?e ekipe:

1. ?P UHDDR ME?IMURSKE ?UPANIJE
2. ?P UHDDR BJELOVARSKO-BILOGORSKE ?UPANIJE 
3. ?P UHDDR KOPRIVNI?KO-KRI?EVA?KE ?UPANIJE
4. ?P UHDDR VIROVITI?KO-PODRAVSKE ?UPANIJE
5. ?P UHDDR PO?E?KO-SLAVONSKE ?UPANIJE
6. ?P UHDDR BRODSKO-POSAVSKE ?UPANIJE
7. ?P UHDDR VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ?UPANIJE 
8. ?P UHDDR OSJE?KO-BARANJSKE ?UPANIJE
9. ?P UHDDR VARA?DINSKE ?UPANIJE
10. ?P UHDDR KRAPINSKO-ZAGORSKE ?UPANIJE
11. ?P UHDDR SISA?KO-MOSLAVA?KE ?UPANIJE
12. ?P UHDDR ZADARSKE ?UPANIJE 
13. ?P UHDDR ZAGREBA?KE ?UPANIJE
14. GO UHDDR GRAD ZAGREB
15. GO UHDDR NOVA GRADI?KA
16. GO UHDDR DARUVAR
17. GO UHDDR BENKOVAC
18. GO UHDDR DUBROVNIK
19. GO UHDDR ?AKOVO
20. GO UHDDR KUTINA
21. GO UHDDR BELI??E
22. GO UHDDR SLAVONSKI BROD
23. GO UHDDR PO?EGA
24. GO UHDDR POPOVA?A
25. GO UHDDR SLATINA
26. GO UHDDR SISAK
27. GO UHDDR ZAPRE?I?
28. OO UHDDR STUPNIK
29. OO UHDDR ?EPIN
30. OO UHDDR BILJE
31. OO UHDDR SVETI ?UR?
32. OO UHDDR MOLVE
33. TO UHDDR SISAK NOVI
34. TO UHDDR BUDA?EVO
35. UPPN Ludvig Pavlovi?

Sredi?njica UHDDR organizirala je za predstavnike ustrojstvenih oblika udruge seminar o Projektnom financiranju te je organizirana i Likovna kolonija na kojoj su se sudionici mogli educirati i oku?ati slikarskim tehnikama.
19. listopada u 9:00 sati po?elo je natjecanje po KUP-sistemu u nogometu, a u isto vrijeme otpo?ela su i ostala natjecanja. Tijekom cijelog dana odigrane su sve utakmice ?esnaestine finala, osmine finala i ?etvrtine finala. Ukupno 28 utakmica na dva igrali?ta.
U nedjelju, 20. listopada odigrane su polufinalne i finalne utakmice, a ukupni poredak je slijede?i:

NOGOMET:

I MJESTO
GO UHDDR PO?EGA

II MJESTO
?P UHDDR BRODSKO-POSAVSKE ?UPANIJE

III MJESTO
GO UHDDR GRADA KUTINE

IV MJESTO
?P UHDDR ZAGREBA?KE ?UPANIJE

Najbolji golman: ?eljko Makarun (GO UHDDR grada Po?ega)
Najbolji strijelac: Josip Mari? (GO UHDDR grada Kutine) sa 9 postignutih zgoditaka

Priznanje za pokazani fair play pripao je ?P UHDDR Zagreba?ke ?upanije.

Usporedo s nogometom odvijala su se i natjecanja u ostalim disciplinama, a poredak je slijede?i:

BO?ANJE:
1. GO UHDDR grada Benkovca I(Dragan Tep?a, Miro Zub?i?, Stipe Mari?)
2. GO UHDDR grada Benkovca II (Radislav Antunovi?, Ivica Ledenko, Nikola Jurjevi?)
3. GO UHDDR grada Po?ege (Antun Mandi?, Vinko Soldo, Zoran Antunovi?))

BELOT:
1. GO UHDDR grada Kutjeva I (?eljko Vidmar, Stjepan ?veiger)
2. GO UHDDR grada Kutjeva II (Branko Rezo, Stjepan Vardi?)
3. OG? UHDDR Sisak Novi (Mato Vujnovi?, Meho ?i?ak)

BRI?KULA/TRE?ETA:
1. ?P UHDDR Zadarske ?upanije (Ante Ko?ul, ?ime Ko?ul)
2. GO UHDDR grada Benkovca I (Niko Jurjevi?, Bore Balen)
3. GO UHDDR grada Benkovca II (Marin ?ili?, Stipe Pe?ut)

ELEKTRONSKI PIKADO
1. ?P UHDDR Bjelovarsko-bilogorske ?upanije (De?anovac), Branko Lovri? (1178 poena)
2. GO UHDDR grada Beli??a, Davor Farka? (1156 poena)
3. GO UHDDR Grada Zagreba, Nino Sulja (1093 poena)

STOLNI NOGOMET
1. GO UHDDR grada Kutine (Darko Jozanovi?, Tomislav Kadovi?)
2. GO UHDDR grada Po?ege (Mi?o Hodak, Antun Mandi?)
3. OO UHDDR op?ine Bilje (Ivan Debeljak, Patris Miljak)

VISE?A KUGLANA
1. GO UHDDR grada Slatine (?eljko Kokori?, Ivan Grahovac, Franjo Antolovi?) 243 ?unja
2. GO UHDDR grada Popova?e (Dejan Ple?e, Tomo Flantar, Milan Vukovi?) 239 ?unjeva
3. OO UHDDR op?ine Sveti ?ur? (Josip Jandrok, Dinko Sambolec, Zvonko Magdaleni?) 238 ?unjeva

POREDAK USPJE?NOSTI PO ?UPANIJAMA JE SLIJEDE?I:

1. ?P UHDDR PO?E?KO-SLAVONSKE ?UPANIJE 445,75 bodova
2. ?P UHDDR SISA?KO-MOSLAVA?KE ?UPANIJE 163,5 bodova 
3. ?P UHDDR BRODSKO-POSAVSKE ?UPANIJE 108 bodova

Posebno moramo naglasiti kako su na ovom dvadeset i petom okupljanju sudjelovali i vrijedni umjetnici, na?i dragi slikari koji su u napravili vrijedna umjetni?ka djela ?ijem su stvaranju svjedo?ili svi sudionici turnira. Zato posebno zahvaljujemo Zlatku Kolarek, Josipu Greguri?, Stjepanu Pongrac, Mirku Marke?i?u, ?uri Jakovi?u, Ivanu Ro?aku, Silviji Benkovi? i Nikoli Loborcu.

Na kraju, u ime Sredi?njice UHDDR zahvaljujemo svim sudionicima na sudjelovanju, fair play natjecanju i prekrasnoj atmosferi i prijateljstvu tijekom sva tri dana boravka u Sv. Filipu i Jakovu, a posebno moramo pohvaliti upravu i osoblje TN „Margarita Maris“ koji su skrbili o ugodnom smje?taju i glazbenom sastavu Happyness.

Na kraju ovoga dvadeset i petog jubilarnog okupljanja jo? vam jednom hvala na svemu, ?elimo vam puno zdravlja i uspjeha u ?ivotu. Dragi suborci i prijatelji do vi?enja do idu?e godine.


 Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.