">
Natjeaj za ostvarivanje potpore za obrazovanje
2019-11-04

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji raspisala je natjeaj za dodjelu potpore za obrazovanje tijekom redovitoga srednjokolskog obrazovanja, redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveuilinog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveuilinog studija, kratkog strunog studija, preddiplomskog strunog studija i specijalistikog diplomskog strunog studija te potpore za naknadu dijela trokova kolarine poslijediplomskih studija na visokim uilitima (sveuilinih i specijalistikih) za djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata, dragovoljce iz Domovinskog rata, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, djecu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, djecu dragovoljca iz Domovinskog rata i djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru za kolsku, odnosno akademsku godinu 2019./2020

1. Mjeseni iznos potpore tijekom redovitog srednjokolskog obrazovanja za uenike iznosi
200,00 kuna.
2. Mjeseni iznos potpore za studente iznosi 500,00 kuna.
3. Naknade dijela trokova kolarine poslijediplomskih studija biti e odobrene u iznosu od
6.000,00 kuna.
4. Koritenje potpore za obrazovanje odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30.
lipnja u kolskoj, odnosno akademskoj godini 2019./2020.

Prijave na Natjeaj podnose se zakljuno do 25.11.2019. godine na adresu:
ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I LANOVA
NJIHOVIH OBITELJI
Park Stara Trenjevka 4, 10000 Zagreb
(s naznakom - Natjeaj za potporu za obrazovanje), a cjeloviti tekst natjeaja i potrebnu dokumentaciju moete preuzeti na slubenoj stranici zaklade:
zaklada.branitelja@zg.t-com.hr

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Krievci 23.6., Katela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovnokolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata meu djecom kojoj je zajednika stvarnost da su njihove majke i oevi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ive. Na susretima e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono to su njihovi roditelji stvorili ali i nauiti cijeniti i potivati jedni druge kroz upoznavanje i druenje. Ovi susreti odravaju se tradicionalno, a elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osjeaj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ivotu te im pomau izai na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.