">
Konferencija „Branitelji i stradalnici Domovinskog rata: juer-danas-sutra"
2019-11-29

29. studenog 2019. godine u Domu specijalne policije odrana jer konferencija pod nazivom „Branitelji i stradalnici Domovinskog rata: juer-danas-sutra“ u organizaciji 9. Centra znanja za drutveni razvoj.“

Konferencija je obuhvaala prezentaciju sastavnica 9. Centra znanja za drutveni razvoj, umreavanje, predstavljanje rezultata istraivanja ZUHBL PTSP RH o kvaliteti ivota hrvatskih branitelja lijeenih od PTSP-a. Takoer mladi iz braniteljsko-stradalnike populacije su iznijeli svoje probleme i prepreke s kojima se susreu kao pripadnici ove ciljane skupine u drutvu. Korisnici institucionalne podrke Nacionalne zaklade za razvoj civilnog drutva podijelili su svoja iskustva, oekivanja i daljnje potrebe te je slijedila rasprava koja je zavrila zakljucima konferencije o potrebi meusobnog povezivanja, umreavanja i sinergijskog djelovanja jer zajedno smo uvijek jai.

Zahvaljujemo se svim predstavnicima udruga i gostima koji su sudjelovali na konferenciji te se veselimo buduim uspjesima i sljedeoj konferenciji.

Objavila: I..P., D.D.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2021.