">
Prezentacija „Pisanje projekata - kako napisati dobar projektni prijedlog“
2019-10-18

18. listopada 2019. godine organizirana je prezentacija „Pisanje projekata - kako napisati dobar projektni prijedlog!“

Na prezentaciji dane su upute sudionicima o mrenim stranicama objavljivanja javnih natjeaja, stratekim ciljevima i dokumentima, operativnim programima kako bi se nali kljuni prioriteti i napravile usporedbe sa ciljevima vlastitog projekta. Sudionici su upoznati s baznim elementima koncepta projektne ideje - ciljevi, analiza problema koji se ele rijeiti projektom, ciljane skupine, mjerljivost rezultata.
Hvala svim sudionicima na odazivu i aktivnom sudjelovanju. Veselimo se sljedeoj edukacija i postignutim rezultatima provedenih!

Objavila: I..P., D.D.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.