">
Svjedo?enje Vilima Karlovi?a
2019-11-19

19.11. uo?i obilje?avanja sje?anja na ?rtvu Vukovara, g. Vilim Karlovi? je u crkvi Svetog Petra i Pavla u Ka?ini predstavio svoju knjigu "Pre?ivio sam Vukovar i Ov?aru," ?upljanima, djeci i mladima, ?lanovima UHDDR-a.

Nakon izlaganja G. Karlovi?a, slu?ena je sveta misa.

Suorganizator ovog doga?anja je Ogranak UHDDR gradske ?etvrti Sesvete.
Zahvaljujemo se svim organizatorima na ja?anju duhovne dimenzije hrvatskih branitelja i ?lanova njihovih obitelji te promicanju vrijednosti Domovinskog rata.

Objavili: I.?.P., D.D.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.