">
Koordinacijski sastanak predstavnika Centara znanja
2020-06-15

15. do 17. lipnja 2020. godine u ibeniku odran je koordinacijski sastanak s predstavnicima udruga ukljuenih u Razvojnu suradnju u podruju Centara znanja za drutveni razvoj u Republici Hrvatskoj u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga drutva. Sugovornici osim upraviteljice Nacionalne zaklade ge gospoe Cvjetane Plava-Mati, bili su: Marko Pavi, ministar rada i mirovinskoga sustava; Helena Beus, ravnateljica Vladinog Ureda za udruge, Danko Reli, predsjednik Savjeta za razvoj civilnoga drutva; zamjenici upraviteljice Marija Boltek i Luka Bogdan.

Na sastanku su predstavnici Centara znanja dali kratak osvrt o svom radu i problemima s kojima su se suoili kao posljedicom pandemije COVID-19. Predstavljeni su modeli financiranja iz nacionalnih javnih izvora i iz fondova EU te se raspravljalo o unapreenju djelovanja institucionalnog okvira za podrku razvoju civilnog drutva kao i u unapreenje Razvojne suradnje podruju Centara znanja za drutveni razvoj u Republici Hrvatskoj. Takoer, predstavnici Centara znanja su iznijeli svoje stavove o daljnjim pripremama i potrebnim radnjama kako bi organizacije civilnog drutva odgovorile na krizne situacije.

Zahvaljujemo se Nacionalnoj zakladi na srdanom prijemu, razumijevanju za potrebe i izazove s kojima se suoavaju organizacije civilnog drutvo u ovoj izvanrednoj situaciji kao i radu na sinergijskom uinku, umreavanju i jaanju kapaciteta i daljnje suradnje organizacija civilnog drutva.

Objavili: I..P., D.D.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2022.